Henryk Dąbrowski

Prezes, biegły rewident

Jolanta Jaszczuk

Dyrektor, radca prawny

Henryk Dąbrowski

biegły rewident nr w rejestrze 787

Anna Surma-Syta

biegły rewident nr w rejestrze 12095

Agata Tkaczyk

biegły rewident nr w rejestrze 12224

Paweł Dąbrowski

certyfikat księgowy nr 47775/2010

W naszej ofercie znajdą państwo

Czynności rewizji finansowej

 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Przeglądy sprawozdań finansowych
 • Badanie sprawozdania założycieli w związku z zawiązaniem spółki akcyjnej lub sprawozdania zarządu spółek akcyjnych w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego
 • Badanie planów przekształcenia przedsiębiorcy i spółek prawa handlowego
 • Badanie planów połączenia i podziałów spółek prawa handlowego
 • Potwierdzenie poprawności wyliczenia współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej w związku z wymogami ustawy o odnawialnych źródłach energii.

RACHUNKOWOŚĆ

 • Usługowe prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych
 • Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości i podatków
 • Opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
 • Wsparcie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • Przeprowadzanie weryfikacji ksiąg rachunkowych

WYCENY

 • Wycena wartości przedsiębiorstwa, udziałów, akcji,
 • Wycena wartości udziału kapitałowego w spółkach osobowych,
 • Wycena wartości znaków towarowych, licencji i innych praw majątkowych.

EKSPERTYZY

 • Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu,
 • Analiza efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • Opracowanie biznes planów,
 • Badanie dokumentacji finansowej i dokumentów źródłowych w celu wykrycia: fałszowania danych finansowych, manipulacji w księgach rachunkowych, sprzeniewierzenia majątku.

INNE USŁUGI

 • Audyt wykorzystania środków unijnych,
 • Audyt wykorzystania środków publicznych,
 • Audyt finansowy (Due diligence)
 • Opracowanie wymaganych przez KSH planów: przekształcenia, połączenia, podziałów spółek handlowych,
 • Wyliczenie parytetu wymiany udziałów, akcji przy połączeniu i podziale spółek handlowych,
 • Weryfikacja raportów wyceny i prognoz finansowych
 • Usługi kompilacji.

SZKOLENIA

 • Szkolenia z rewizji finansowej i rachunkowości.